Γενικοί Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας «pantocharitis.com»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα «pantocharitis.com».

Δημιουργήσαμε την παρούσα ιστοσελίδα, την οποία προσπαθούμε συνεχώς να εμπλουτίζουμε και να εξελίσσουμε, θέλοντας να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που προσφέρει το Ιντερνέτ στον τομέα της ενημέρωσης, της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας. Αφιερώστε λίγο από το χρόνο σας για να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του «pantocharitis.com» και να ενημερωθείτε για την πληθώρα πηγών και εργαλείων επικοινωνίας που παρέχει δωρεάν στους επισκέπτες, μέλη, αναγνώστες του (εφ’ εξής «χρήστες»), προσφέροντας τη δυνατότητα για ενημέρωση καθώς και ανάρτηση δημοσιεύσεων.

Προτού συνεχίσετε την περιήγηση σας όμως βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και έχετε αποδεχθεί τους ακόλουθους όρους χρήσης, καθώς είναι δεσμευτικοί για τους χρήστες της ιστοσελίδας και έχουν ισχύ ιδιωτικού συμφωνητικού για κάθε νόμιμη διαδικασία. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, οφείλετε να μην προβείτε σε χρήση του δικτυακού τόπου ή των υπηρεσιών του «pantocharitis.com».

 
1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας (υλικό, πληροφορίες, γραφικά, σχέδια, εικόνες, φωτογραφίες, κείμενα, λογισμικά) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του «pantocharitis.com» και προστατεύεται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία περί Πνευματικών Δικαιωμάτων. Επομένως, το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας δεν μπορεί να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αποθήκευσης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, τροποποίησης, αναδημοσίευσης με οποιονδήποτε τρόπο, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει και για οποιαδήποτε χρήση, χωρίς έγγραφη άδεια του «pantocharitis.com». Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ για μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής από την παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ομοίως, λογότυπα, σχέδια, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που τυχόν περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στον «pantocharitis.com», εκτός ρητών εξαιρέσεων (δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων) και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης με οποιονδήποτε τρόπο ή αποθήκευσης. Εξαιρείται και στην παρούσα περίπτωση, η μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον κόμβο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.


2.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ «PANTOCHARITIS.COM»

Ο χρήστης των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου του «pantocharitis.com» κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/ υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και ο «pantocharitis.com» δεν υπέχει καμία ευθύνη σχετικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών.

Ο «pantocharitis.com», υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν φέρει ευθύνη για αποζημίωση ή επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και ζημίας που προκύπτει από την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Παρά το γεγονός ότι ο «pantocharitis.com», καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ελέγχου του περιεχομένου του ώστε να διασφαλίσει την ορθότητα του, δεδομένου του όγκου των πληροφοριών του διαδικτύου, δεν παρέχει καμία εγγύηση στους χρήστες του για την εγκυρότητα, την πληρότητα και την καταλληλότητα των παρεχόμενων πληροφοριών και οι χρήστες του «pantocharitis.com» αναλαμβάνουν την πλοήγηση με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη.
Ο «pantocharitis.com», αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου ο δικτυακός του τόπος να είναι ασφαλής για τους χρήστες, δεν μπορεί να εγγυηθεί λόγω της φύσης του διαδικτύου, ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία σε αυτόν είναι ελεύθερα από επιβλαβείς ιούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στον Η/Υ του επισκέπτη της ιστοσελίδας του. Ο κάθε χρήστης είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει ότι ο Υπολογιστής του διαθέτει κατάλληλο λογισμικό Αntivirus που θα τον προσταστατεύει από ιούς. Επιπλέον, ο «pantocharitis.com» δεν εγγυάται ότι οι σελίδες του καθώς και οι υπηρεσίες του, θα παρέχονται χωρίς διακοπή και σφάλματα, ούτε εγγυάται τη συνεχή ή/ και χωρίς επιβλαβή στοιχεία όπως «ιούς», λειτουργία του εξυπηρετητή "server" μέσω των οποίων παρέχονται οι υπηρεσίες του. Επομένως, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος.

3. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ «PANTOCHARITIS.COM»

Με την αποστολή υλικού στο «pantocharitis.com», αποδέχεσθε ότι παραχωρείτε στους συνδεόμενους με αυτήν και στους εκπροσώπους της πλήρη δικαιώματα χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, μετάφρασης, δημιουργίας παραγώγων εργασιών, διανομής, αντιγραφής και έκθεσης του υλικού αυτού προς το κοινό σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο, ή υφιστάμενη τεχνολογία ή τεχνολογία που θα αναπτυχθεί στο μέλλον.
Ο «pantocharitis.com» δηλώνει ρητά ότι δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν θα καλύψει καμία υποχρέωση που θα προκύψει από οποιοδήποτε υλικό που εστάλη από εσάς ή από οποιονδήποτε τρίτο.
Το site παρέχει στους χρήστες υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου ή/και του ειδικού λογισμικού και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις οι χρήστες ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το site, θα παραλάβουν επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιοι θα έχουν ορίσει. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν αμέσως τους διαχειριστές του site για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από αυτόν στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Οι διαχειριστές του site δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Οι διαχειριστές του site διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν μέλος το οποίο δε θα κάνει ορθή χρήση των υπηρεσιών του site, δημοσιεύει προσβλητικό ή/και προσβλητικό περιεχόμενο προς τους σκοπούς και τη λειτουργία του site διατηρώντας το δικαίωμα να κινηθεί και νομικά ενάντιων του χρήστη. Οι χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι το site διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του site ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου τους στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

Οι διαχειριστές του site ρητά δηλώνουν ότι δε συμφωνούν απαραίτητα με τις απόψεις που θα διατυπώνονται στο site από την πλευρά των επισκεπτών/χρηστών/ομιλητών και δεν είναι υπεύθυνοι για το υλικό που αναρτάται.

Το site διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/τριες/μέλη του.  
 1.  ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ «PANOCHARITIS.COM»
   Η ιστοσελίδα του «pantocharitis.com» παρέχει στους χρήστες του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση - δημοσίευση περιεχομένου. Όλες όμως οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και εν γένει κάθε περιεχόμενο, είτε αναρτάται από τους χρήστες δημόσια στην ιστοσελίδα είτε μεταφέρεται ιδιωτικά μέσω των υπηρεσιών, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο προέρχεται. Συνεπώς κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του «pantocharitis.com».
   Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν επιτρέπεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του «pantocharitis.com» για:
   • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, πορνογραφικό, που παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, θίγει την τιμή ή την υπόληψη τρίτου κλπ.

  • Ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα ή προσβάλλει τα ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών.

  •Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

  • Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/ μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/ και συνεργασία του χρήστη/ μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

  • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα.

  • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση οποιασδήποτε αυτόκλητης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή τρίτων δικτυακών τόπων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

  • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή εξοπλισμού.

  • Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του «pantocharitis.com» ή μη συμμόρφωση με τους κανόνες, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τους κανόνες των δικτύων αυτών.

  • H παρεμβολή ή η παρεμπόδιση, μέσω κώδικα PHP/Mysql/HTML/CSS ή άλλων, της ομαλής λειτουργίας και του περιεχομένου των ιστοσελίδων του «pantocharitis.com».

  • Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή / και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή / και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του «pantocharitis.com».

  • Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/ μελών αλλά και κάθε ατόμου.
   Ο χρήστης του «pantocharitis.com» είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που θα υποστεί ο «pantocharitis.com», οι συνεργάτες του ή/και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξαιτίας τυχόν διαφοράς που ενδέχεται να προκύψει λόγω μη συμμόρφωσης του χρήστη με τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.
   Σε περίπτωση που πέσει στην υπόληψη του «pantocharitis.com» περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή που προσβάλει την προσωπικότητα ή την τιμή τρίτων και εν γένει αντίκειται σε οποιαδήποτε διάταξη του νόμου και στους παρόντες όρους χρήσης, είναι στην δικαιοδοσία του να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο, να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη- μέλους που το ανήρτησε ή/και να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση του νομικό μέτρο, για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης και της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους και την διεκδίκηση αποζημίωσης σε περίπτωση που έχει προκληθεί οποιαδήποτε ζημία.
   Επίσης, κάθε χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας, σε περίπτωση που αντιληφθεί ότι περιεχόμενο της παραβιάζει το νόμο, πρέπει να ειδοποιεί τον δικτυακό τόπο του «pantocharitis.com», ο οποίος πλέον υποχρεούται να διαγράφει άμεσα το οποιοδήποτε σχετικό περιεχόμενο, και να διακόπτει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη που το ανήρτησε.
   Σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του «pantocharitis.com» οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση ο χρήστης που προέβη στην παράβαση, αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τον «pantocharitis.com» στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.
   5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
   Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου και διέπεται από την ελληνική και ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα, από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την «Προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του Ν.3471/2006 για την «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών». Επίσης, η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας «pantocharitis.com» διέπεται από τις διατάξεις του αρ. 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το αρ. 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το αρ. 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 καθώς και τις ευρωπαϊκές οδηγίες 95/46/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ, 2006/24/ΕΚ, 2009/136/ΕΚ.
 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Ο επισκέπτης του «pantocharitis.com» μπορεί να πλοηγηθεί στις σελίδες του χωρίς να του ζητηθεί να δώσει προσωπικά του στοιχεία. Μόνο σε περίπτωση που επιθυμεί να εγγραφεί ως χρήστης του προκειμένου να προβαίνει σε ανάρτηση δημοσιεύσεων και σε ανταλλαγή απόψεων δημόσια μέσω του forum ή μέσω προσωπικών μηνυμάτων θα πρέπει να δώσει τα απαραίτητα για το σκοπό αυτό προσωπικά στοιχεία, όπως το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κλπ.

  Ο «pantocharitis.com» ακολουθεί τους όρους τήρησης αρχείου προσωπικών δεδομένων που θέτει η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων που δίνουν οι χρήστες του. Εξαίρεση στην δέσμευση που αναλαμβάνει ο «pantocharitis.com» περί μη δημοσιοποίησης ή κοινοποίησης προσωπικών δεδομένων χρηστών της παρούσας σε τρίτους αποτελεί η περίπτωση που έχει δοθεί από τον χρήστη η ρητή συγκατάθεση του επιτρέποντας την κοινοποίηση ορισμένων ή του συνόλου των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί ο «pantocharitis.com» για συγκεκριμένο σκοπό.
   Το τεχνικό προσωπικό του «pantocharitis.com» δεν θεωρείται τρίτος ανεξάρτητα από το είδος σύμβασης που υπάρχει μεταξύ του «pantocharitis.com» και του ιδιοκτήτη του περιεχομένου. Το αυτό ισχύει ακόμη και αν η σύμβαση μεταξύ του «pantocharitis.com» και του ιδιοκτήτη του περιεχομένου είναι προφορική ή σιωπηρή.

  Ο «pantocharitis.com» διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/ χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας. Επισκέπτες/ χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις παρερχόμενες υπηρεσίες μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

  Ο χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1197. Συγκεκριμένα μπορεί να επικοινωνήσει με τον «pantocharitis.com» προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγαφή του.

  Ενημερώνουμε ότι ο «pantocharitis.com» είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που οι χρήστες έχουν αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.
   7.COOKIES

  Ο «pantocharitis.com» μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/ χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων (π.χ. newsletters, forum). Πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του «pantocharitis.com», για στατιστικούς λόγους ή για λόγους marketing. Οι χρήστες έχουν την επιλογή να διαμορφώσουν τον web browser τους είτε για να δεχτούν είτε να απορρίψουν τα cookies. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του «pantocharitis.com» δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες αυτές.
8.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Οι ανωτέρω όροι χρήσης είναι δεσμευτικοί για τους επισκέπτες/ χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας γι’ αυτό σε περίπτωση που διαφωνείτε παρακαλούμε να διακόψετε την περιήγηση/ χρήση του «pantocharitis.com».
Είναι πιθανόν να μεταβάλλουμε τους όρους οποιαδήποτε χρονική στιγμή και θα επιδιώξουμε να σας ενημερώσουμε για αυτό με τον προσφορότερο δυνατό τρόπο, όμως θα ήταν συνετό εκ μέρους σας να ξαναδιαβάζετε τακτικά την παρούσα σελίδα καθώς η συνέχιση χρήσης του «pantocharitis.com» μετά τις εκάστοτε αλλαγές σημαίνει σιωπηρή αποδοχή των τροποποιημένων όρων χρήσης από τους οποίους εξακολουθείτε να δεσμεύεστε.
Για οποιαδήποτε απορία ή δυσκολία κατανόησης των παρόντων όρων χρήσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την διαχειριστική ομάδα του «pantocharitis.com», η οποία θα φροντίσει να σας απαντήσει άμεσα!


Ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας!